:: úvod


WERNER & ANGER je advokátska kancelária poskytujúca právne služby v odvetviach slovenského obchodného, občianskeho, správneho a finančného práva vrátane občianskeho a obchodného sporového konania.

Naši právnici nadobudli značné skúsenosti poskytovaním právnych služieb množstvu zahraničných klientov, ako aj ich pôsobením v iných medzinárodných advokátskych kanceláriách a štúdiami v zahraničí. V tomto ohľade sme radi, že našim klientom poskytujeme úroveň služieb, ktorú od nás očakávajú.

Všetci naši právnici majú vyšší stupeň právnického vzdelania a poskytujú služby v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.